Om Langdal 4, Orø

Marliese og Claus, Langdal 4, Orø

Marliese og jeg købte gården på Langdal 4 og flyttede ind i marts 1993. Gården er opført i 1906 og stalden blev bygget til i 1946. Til gården hørte godt 15 hektar jord, med et senere tilkøb har vi nu 30 hektar (ca. 60 tønder land), fra starten i 1993 omlagt til økologisk drift. I dag dyrker vi ca. 10 hektar med special-afgrøder og næsten 20 hektar blev i 2010 tilplantet med blandet skov (med eg som grundstamme).

Den gradvise renovering, er pga. allergi i familien og en stor interesse for bæredygtigt/miljøvenlige byggematerialer, blevet en kontinuerlig proces hvor vi må lære materialer og metoder at kende.

Gården er 3/4 af året forsynet med varme og varmt vand fra et stor solvarmeanlæg, godt hjulpet af stor lagertank og et ca. 35 m3 stort sandlager under stuen.

For at få godkendt vores Café, måtte vi overveje en ny løsning for vores spildevand. Valget faldt på et “Beplantet sandfilter” fra Kilian Water, denne løsning kan rense en vandmængde svarende til 10 PE (10 personekivvalenter) og lever op til de strengeste rensningskrav (SOP).