Om ClausJ, CV

Master i Teknisk-Videnskabelig Miljøvurdering (AAU) 2009 – ?

 • Offentlig miljøregulering og planlægning.
 • Ingeniørfaglige evalueringsmetoder.
 • Risikovurdering og andre naturvidenskabelige miljøvurderingsmetoder.
 • Økonomiske miljøvurderingsmetoder (cost-benefit, cost effectiveness, feasibility studies).
 • Geografiske Informations Systemer (GIS) og scenarieteknikker.
 • Livscyklusvurderinger, simulering ved hjælp af pc-værktøjer.
 • VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) og SMV (Strategisk Miljøvurdering).
 • Energisystemanalyse.
 • Miljøvurdering på energiområdet.
 • Industriel miljøledelse.
 • Miljøkommunikation og participatoriske metoder.
 • Miljøetik og miljøpolitik.

Mangler hovedopgave, en god case om medarbejder-inddragelse søges!

Teknisk Diplomuddannelse i Humanøkologi (AAU) 2004-07

 • Miljø, teknik og samfund.
 • Økologi miljølære.
 • Livscyklusvurdering.
 • Planlægning, regulering og projektvurdering.
 • Miljøetik.
 • Miljø, social og teknologisk forandring.
 • Natursyn.
 • Miljøledelse, renere teknologi og pruduktudvikling.
 • Miljøvurdering.
 • Miljøpolitik i internationalt perspektiv.

Vindmølletekniker (videreuddannelse) Tønder Tekniske Skole 1995.

Flymekaniker/tekniker  1978-2005.

“Hands on” erfaring:

Repræsentation ved messer og konferencer. Danmark, Irland, Skotland.

Arrangør af, workshops, temadage, udstillinger, foredrag mm.  Danmark, Irland, Skotland.

Projekterfaring indenfor iværksætteri, branchenetværk, bæredygtigt byggeri, vedvarende energi og beskæftigelse/jobskabelse.

Stor erfaring med bestyrelses- og foreningsarbejde.

Økologisk landbrug, Vedvarende Energi (sol, vind, biobrændstof).