Miljø Foreninger mm.

Foreninger og organisationer er sammenslutninger af mennesker med en fælles interesse, det kan være alt fra vandværks-foreninger, over interesseorganisationer til søspejdere! Alle har et veldefineret formål og oftest også et nedfældet værdigrundlag. En veldefineret miljøprofil, både for det interne arbejde, i den eksterne kommunikation og i måden af “servicere” medlemmerne på, kan blive et stærkt kort i foreningens eller organisationens arbejde.

Bæredygtighed, hensynet til miljøet og kommende generationer er af stor betydning for Jeres medlemmer, nu og i fremtiden!