Miljø Erhverv

En virksomhed, forretning eller kontor kan arbejde med bæredygtighed på flere måder, for eksempel, internt (arbejdsgange/forbrug), produktudvikling eller ansigtet udadtil (profilering/markedsføring). Gode grunde til at man som erhvervsdrivende kunne beskæftige sig med en mere bæredygtig fremtid for virksomheden kunne være:

Et personligt “drive” motiveret af egne oplevelser/erfaringer. Ønsket om at “gøre noget”.

At leve op til vores kunders krav og forventninger om mere miljøvenlige produkter/tjenesteydelser. At fastholde nuværende og tiltrække nye kundegrupper.

At arbejde internt i virksomheden med arbejdsgange, holdningen til miljøspørgsmålet og derved reducere ressourceforbruget.

Fastholde og/eller tiltrække nye kompetente medarbejdere. Arbejde strategisk med medarbejderinddragelse.

Muligheden for at indgå i nye alliancer

Et ønske om at medvirke til at sætte nye standarder i forhold til fremstilling/anvendelse/bortskaffelse. Eller udvikle nye former for servicekoncepter der reducerer vores miljøbelastning.

At kunne leve op til nuværende (og kommende) regler/standarder der angår virksomhedens produkter/ydelser.

Et behov for at lave Grønt Regnskab, opnå Miljø-Økologicertificering af virksomheden eller Miljø-mærkning af udvalgte produkter/ydelser.

VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) og SMV (Strategisk Miljøvurdering). EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

Miljøledelse giver Jer et godt overblik, et godt værktøj og mulighed for at gøre noget!