Energi

Vi bruger energi til at udføre langt det fleste opgaver, men de fleste af os bruger nok (en del) mere end nødvendigt. Ofte fordi vi betragter det som uundgåeligt. Ved at indføre Energi-ledelse kan I skabe et overblik over vores forbrug af el og brændstof (benzin, diesel, gas), I får en mulighed for at overvåge og effektivisere vores energiforbrug. Og ikke mindst muligheden for at reducere miljøbelastningen som forbruget af fossilt brændstof repræsenterer!

Energiledelse er et ledelsesværktøj på linie med f.eks. kvalitetstyring, det giver mulighed for at lave klare prioriteringer og klare målsætninger for besparelser.

“Erfaringerne viser at virksomhederne ved indførsel af energiledelse typisk sparer 15-30 % af energiforbruget” (Energistyrelsen 18 maj 2010).

Energiledelse består at flere del-processer som kan gennemføres enkeltvis, for eksempel:

Et vigtigt (og ofte undervurderet) område er medarbejderinddragelse, “teknikken” bruger IKKE energi af sig selv.

Implementering af “Bedste tilgængelige teknik” (BAT = Best Available Techniques) i udvalgte produktionsled.

Monitering af enkeltområder f.eks. transport.

I kan med Jeres valg og Jeres anbefalinger, give Jeres ansatte og kunder mere energibesparende valgmuligheder, til gavn for miljøet, bundlinjen, Jeres omdømme og vores efterkommere!

Energiledelse giver Jer et godt overblik, et godt værktøj og en mulighed for at gøre noget!