Energi Institutioner

Det første skridt vil være, at vi sammen afklarer hvad I ønsker at opnå og hvilke muligheder der ligger i Jeres institution! En screening af institutionen. De følgende skridt vil blive tilpasset virksomhedens størrelse og opgavens omfang.

Derefter følger:

Trin 1: En person udpeges som tovholder/kontaktperson. Også gerne udvalgte personer der har interesse i eller viden om institutionens energiforbrug og miljøpåvirkning.

Trin 2: Hvor er institutionen i dag? Kortlægning af institutionens energiforbrug miljøpåvirkning, CO2 udledning mm. Hvilke “produkter” / arbejdsgange mm. kan forbedres?  Hvilke mål ønsker I at opstille på de forskellige områder?

Trin 3: Udarbejdelse af en handlingsplan er omdrejningspunktet i bestræbelserne på at opnå den ønskede forandring! I handlingplanen beskrives de konkrete tiltag som I ønsker at arbejde med og en prioritering af de områder der skal arbejdes med. Desuden bør omkostninger/besparelser indgå, ligesom graden af medarbejderinddragelse, brugerråd mm. og mulighederne for at bruge energiledelsesarbejdet og de opnåede resultater i institutionens profilering og markedsføring.

Trin 4: Implementeringen af handlingsplanen afhænger naturligvis af institutionens struktur og størrelse, men fælles for alle er at der kan overvejes incitamentsordninger (f.eks. bonus), fyraftensmøder, foredrag og lignende om miljø og klimatilpasning.

Trin 5: Løbende evaluering af resultater og kommunikationsstrategi.

Et afgrænset projekt kan naturligvis afsluttes, men oftest sættes der nye processer i gang som bliver en integreret del af institutionens fremtidige struktur/kultur med deraf følgende muligheder.