Energi Erhverv

Det første skridt vil være at vi sammen afklarer hvad I ønsker at opnå og hvilke muligheder der ligger i Jeres virksomhed! En screening af virksomheden. De følgende skridt vil blive tilpasset virksomhedens størrelse og opgavens omfang.

Derefter følger:

Trin 1: En person udpeges som tovholder/kontaktperson. Også gerne udvalgte personer der har interesse i eller viden om virksomhedens miljøpåvirkning.

Trin 2: Hvor er virksomheden i dag? Kortlægning af virksomhedens energiforbrug, miljøpåvirkning, CO2 udledning mm. Hvilke produkter/arbejdsgange mm. kan forbedres? Hvilke mål ønsker I at opstille på de forskellige områder?

Trin 3: Udarbejdelse af en handlingsplan er omdrejningspunktet i bestræbelserne på at opnå den ønskede forandring! I handlingplanen beskrives de konkrete tiltag som I ønsker at arbejde med og en prioritering af de områder der skal arbejdes med. Desuden bør omkostninger/besparelser indgå, ligesom graden af medarbejderinddragelse og mulighederne for at bruge energiledelsen og de opnåede resultater i virksomhedens profilering og markedsføring.

Trin 4: Implementeringen af handlingsplanen afhænger naturligvis af virksomhedens struktur og størrelse, men fælles for alle er at der kan overvejes incitamentsordninger (f.eks. bonus), fyraftensmøder, foredrag og lignende om miljø og klimatilpasning.

Trin 5: Løbende evaluering af resultater og kommunikationsstrategi.

Et afgrænset projekt kan naturligvis afsluttes, men oftest sættes der nye processer i gang som bliver en integreret del af virksomhedens fremtidige struktur/kultur med deraf følgende muligheder.