Velkommen hos ClausJ

Bæredygtig adfærd er at handle med omtanke i forhold til vores fælles fremtid.

At handle med omtanke, kan give en grønnere adfærd og derved kan vi alle medvirke til at reducere presset på vores fælles ressourcer. En grønnere adfærd vil kunne medvirke til at reducere omfanget af de klimaforandringer, vi allerede i dag oplever som “den nye virkelighed”.

Det positive ved “den nye virkelighed” er at der sættes fokus på nytænkning og innovation i forhold til stort set alle former for menneskelig aktivitet. En form for nytænkning der forhåbentligt gør os i stand til at opretholde vores velfærdssamfund med et stærkt reduceret ressourceforbrug. Et mere bæredygtigt samfund.

Vi kan vælge at, vente på direktiver og anvisninger, påbud og forbud, MEN vi kan også vælge at deltage i den kreative process, dér hvor vi selv ser en mulighed for at udvikle os i en grønnere retning og derved selv får del i den nye viden der er giver “det lille forspring”.

I ClausJ har vi den ambition at gøre en forskel, sammen med Jer!